Zelfvertrouwen

Mijn zelfvertrouwen heeft na mijn ontslag bij de bank een lelijke knauw gekregen. Wel ben ik er wijzer van geworden, mede dankzij de online sessie met Ursela. Zij heeft mij doen inzien wat mijn sterke en minder sterke kanten zijn. Maar vooral dat ik mezelf moet accepteren zoals ik ben. Babet

Als er tijdens sollicitatiegesprekken naar mijn sterke kanten werd gevraagd, kreeg ik telkens een brok in mijn keel. Nu weet ik hoe ik daarmee moet omgaan. Het schrijven van een positief verhaal over mezelf en dit verslag elke dag hardop voorlezen heeft mij zo enorm geholpen dat ik mijn successen opeens met gemak over mijn lippen krijg. Imca

Ik heb altijd de neiging gehad mezelf af te kraken. Een ander deed het altijd beter dan ik. Maar daarmee heeft Ursela korte metten gemaakt. Het vertalen van mijn zelfkritiek naar constructieve gedachten was voor mij echt een eye opener. Loes

Na mijn scheiding had ik zo’n negatief zelfbeeld. Ik kon al niet meer in de spiegel kijken. Maar door aan mijn uitstraling te werken zit ik nu weer lekker in mijn vel. Pleun

Emotionele intelligentie, ik had er nog nooit van gehoord. Nu weet ik ‘ei’ op het juiste moment in te zetten. En krijg ik regelmatig te horen dat ik zo positief veranderd ben. Riet

Wil je méér weten, klik dan op Praktische voorbeelden STARR-model (PDF).

Selecteer die stappen die jij wilt zetten
Stap: 1 Ik wil een evenwichtige eigenliefde ervaren.
Je koopt een rode roos voor jezelf. Een rode roos als teken van liefde voor jezelf. En je denkt na over de volgende zienswijze van Roos Vonk. Die mensen die het gelukkigste zijn, voelen een sterke verbondenheid met hun omgeving, zijn minder op hun ‘ik’ gericht. En ook blijken ze over een sterk acceptatievermogen te beschikken. Het vermogen ‘dingen te nemen zoals ze zijn of komen’, het vermogen zichzelf te accepteren zoals ze zijn, zij met hun onvolkomenheden. Want tenslotte zijn we allemaal niet perfect. Weet dus wat je waard bent met al je sterke en minder sterke kanten. Beschrijf jezelf alleen maar op een positieve manier. Schrijf één positief verhaal over jezelf. Ken je successen. En herhaal ze elke dag minstens één keer.
Stap: 2 Ik wil mijn innerlijke criticus opsporen.
Je schrijft je innerlijke dialogen met je innerlijke criticus op. Je gaat daarbij na welke kritiek je op jezelf hebt, waarom dat zo is en wie en/ of wat van invloed is op die zelfkritiek. Welke gevoelens brengen deze gedachten teweeg?
Stap: 3 Ik wil weten hoe een ander, uit liefde, zorg, betrokkenheid, over mij denkt.
Je verplaatst je nu in een geliefde, een vertrouweling uit je omgeving, die jou neemt zoals je bent. Je vraagt je af wat deze persoon tegen jou zou zeggen, uit liefde, zorg, betrokkenheid voor jou.
Stap: 4 Ik wil mijn positieve intelligentie inzetten.
Je praat positief over jezelf. Je geeft jezelf dagelijks een paar pluimpjes. Je spreekt jezelf met positieve affirmaties toe.
Stap: 5 Ik wil een positieve draai aan negatieve gedachten over mezelf geven.
Je vervangt direct elke negatieve gedachte over jezelf door een positieve gedachte.
Stap: 6 Ik wil mijn zelfkritische gedachten uitdagen door ze vanuit meerdere invalshoeken te bekijken.
Je daagt je zelfkritiek uit door elke zelfkritische gedachte vanuit een empirische, een pragmatische en een filosofische invalshoek te bekijken.
Stap: 7 Ik wil een ‘levensles’ trekken uit mijn ervaringen op het vlak van positieve intelligentie.
Je transformeert al jouw bevindingen naar een leerervaring. Je vraagt je af welke ‘levensles’ je kunt trekken.
Stap: 8 Ik wil met een gezonde levensstijl mijn uitstraling optimaliseren.
Je concentreert je op je geestelijke en lichamelijke fitheid. Je neemt voldoende slaaprust en eet/ drinkt/ beweegt volgens de adviezen van het Voedingscentrum (www.voedingscentrum.nl).
Stap: 9 Ik wil weten hoe ik overkom.
Je maakt een studie van je lichaamstaal, van de lichaamssignalen die je afgeeft. Je let daarbij specifiek op je armposities, je hand- en duimgebaren, je hand-aan-gezichtgebaren, je beenposities en je lichaamsposities.
Stap: 10 Ik wil weten hoe een ander over mijn uitstraling denkt?
Je denkt na over je huidige uitstraling. Je vraagt enkele vertrouwelingen en enkele voor jou onbekende personen wat je uitstraalt, welke indruk je op hen maakt. En, wat is de conclusie? Hoe is je huidige uitstraling te omschrijven?
Stap: 11 Ik wil tevreden zijn met mijn uitstraling.
Je denkt na over je wenselijke uitstraling. Wat wil je uitstralen? Hoe wil je overkomen?
Stap: 12 Ik wil een begin maken met mijn gewenste uitstraling.
Je concentreert je op je uiterlijk, op je uiterlijke verzorging. Je denkt na over hoe je met je lichaamstaal, je kledingstijl (kleding, kleuren, accessoires, schoenen), je haardracht en je gezichtsverzorging (huid, make-up) je wenselijke uitstraling kunt ondersteunen. Je laat je daarbij eventueel adviseren door een deskundige op dat gebied.
Stap: 13 Ik wil concreet invulling geven aan mijn gewenste uitstraling.
Je concentreert je op je uiterlijk, op je uiterlijke verzorging. Je maakt een plan van aanpak hoe je daadwerkelijk je lichaamstaal, je kledingstijl (kleding, kleuren, accessoires, schoenen), je haardracht en je gezichtsverzorging (huid, make-up) je wenselijke uitstraling laat ondersteunen. Je gaat daarmee aan de slag en maakt in elk geval een begin met je ‘metamorfose’.
Stap: 14 Ik wil mijn authentieke ik durven zijn.
Je concentreert je op je X-factor authenticiteit. Je laat van je horen, je durft af te wijken van andermans mening, gedrag. Je kiest een voor jou ‘uitdagende’ situatie, waarbij je helemaal jezelf durft te zijn, waarbij je voor je mening uit durft te komen. Daarna kijk je naar het effect dat je hebt bewerkstelligd. En beschrijf je de reacties die je hebt gekregen, de gevoelens die je hebt gehad.
Stap: 15 Ik wil onderscheidend durven zijn.
Je kijkt naar je X-factor uniciteit. Je zet je onderscheidend neer, bijvoorbeeld door goed te luisteren, anderen aandacht te geven, te complimenteren en ze enthousiast te begroeten. Of je laat je kwaliteiten op een daarvoor geschikt moment tussen neus en lippen door vallen (zonder op te scheppen).
Stap: 16 Ik wil zelf mijn beste vriend(in) zijn.
Je concentreert je op je X-factor zelfvertrouwen. Je neemt deze week tijd voor ontspanning, tijd voor zelfreflectie en tijd met en voor jezelf.
Stap: 17 Ik wil een leven leiden afgestemd op ‘mijn willen’/‘mijn kunnen’/‘mijn doen’.
Je kijkt naar je X-factor uitstraling. Je maakt de balans op. Waar sta je nu wat betreft uiterlijk, uiterlijke verzorging en geestelijke en lichamelijke fitheid? Je vraagt je af of je nog veranderingen wilt doorvoeren. En hoe het staat met de emotionele/praktische balans tussen je willen/kunnen/doen? Leid je het leven dat je graag wil leiden? Is je leven afgestemd op je levenswaarden, je dromen, je talenten en je kwaliteiten? Mocht dat onvoldoende het geval zijn, kijk dan nog eens naar je mogelijkheden om willen en kunnen samen te laten vallen.
Stap: 18 Ik wil mezelf als charismatisch zien.
Je legt je toe op je X-factor charisma. Je kiest minimaal zes charisma-ingrediënten (uit een totaal van vierentwintig) en brengt er elke dag één in praktijk.
Stap: 19 Ik wil mezelf als emotioneel intelligent tonen. En neem de eerste emotionele vaardigheid (van in totaal zes emotionele vaardigheden) ter hand.
Je focust je op je X-factor emotionele intelligentie. Je denkt na over de vijfentwintig emotionele vaardigheden en vraagt je af in welke zes emotionele vaardigheden jij zou willen excelleren. Je neemt de eerste emotionele vaardigheid ter hand. Je stelt je daar geestelijk op in. En maakt een begin met de praktische invulling daarvan.
Stap: 20 Ik wil mezelf als emotioneel intelligent tonen. En neem de tweede emotionele vaardigheid (van in totaal zes emotionele vaardigheden) ter hand.
Je focust je op je X-factor emotionele intelligentie. Je denkt na over de vijfentwintig emotionele vaardigheden en vraagt je af in welke zes emotionele vaardigheden jij zou willen excelleren. Je neemt de tweede emotionele vaardigheid ter hand. Je stelt je daar geestelijk op in. En maakt een begin met de praktische invulling daarvan.
Stap: 21 Ik wil mezelf als emotioneel intelligent tonen. En neem de derde emotionele vaardigheid (van in totaal zes emotionele vaardigheden) ter hand.
Je focust je op je X-factor emotionele intelligentie. Je denkt na over de vijfentwintig emotionele vaardigheden en vraagt je af in welke zes emotionele vaardigheden jij zou willen excelleren. Je neemt de derde emotionele vaardigheid ter hand. Je stelt je daar geestelijk op in. En maakt een begin met de praktische invulling daarvan.
Stap: 22 Ik wil mezelf als emotioneel intelligent tonen. En neem de vierde emotionele vaardigheid (van in totaal zes emotionele vaardigheden) ter hand.
Je focust je op je X-factor emotionele intelligentie. Je denkt na over de vijfentwintig emotionele vaardigheden en vraagt je af in welke zes emotionele vaardigheden jij zou willen excelleren. Je neemt de vierde emotionele vaardigheid ter hand. Je stelt je daar geestelijk op in. En maakt een begin met de praktische invulling daarvan.
Stap: 23 Ik wil mezelf als emotioneel intelligent tonen. En neem de vijfde emotionele vaardigheid (van in totaal zes emotionele vaardigheden) ter hand.
Je focust je op je X-factor emotionele intelligentie. Je denkt na over de vijfentwintig emotionele vaardigheden en vraagt je af in welke zes emotionele vaardigheden jij zou willen excelleren. Je neemt de vijfde emotionele vaardigheid ter hand. Je stelt je daar geestelijk op in. En maakt een begin met de praktische invulling daarvan.
Stap: 24 Ik wil mezelf als emotioneel intelligent tonen. En neem de zesde emotionele vaardigheid (van in totaal zes emotionele vaardigheden) ter hand.
Je focust je op je X-factor emotionele intelligentie. Je denkt na over de vijfentwintig emotionele vaardigheden en vraagt je af in welke zes emotionele vaardigheden jij zou willen excelleren. Je neemt de zesde emotionele vaardigheid ter hand. Je stelt je daar geestelijk op in. En maakt een begin met de praktische invulling daarvan.