Persoonlijkheid

Wat heb ik veel met mijn psycholoog gesproken. Elke week weer. Maar tot nieuwe inzichten ben ik niet gekomen. Totdat ik heel simpel een paar opdrachten, of zeg maar stappen heb gezet. En ik opeens het licht heb gezien. Mijn egopositie als kritische ouder heb ik toen snel vaarwel gezegd. Beatriz

Grappig is het dat je aan het taalgebruik van iemand kunt horen of deze een denk/gevoels/buiktype is. Sinds ik daar meer op let, kan ik mij beter op die ander afstemmen. En verlopen mijn contacten opeens een stuk plezieriger. Esra

Ik was zo’n neuroot bij wie alles tot in de puntjes moest kloppen. Wat heb ik het mezelf en mijn omgeving moeilijk gemaakt. Dineren in een restaurant was soms net een dramatisch toneelstuk. Nu weet ik dat ik ook anders kan reageren. Hoewel ik altijd wel een perfectionist zal blijven, zijn de scherpe kantjes er nu wel vanaf. Ben

Tijdens mijn laatste beoordelingsgesprek kreeg ik te horen dat ik mij wel eens flexibeler zou mogen opstellen. Flauwekul, dacht ik nog. Totdat ik na enige reflectie met Ursela niet meer om deze waarheid heen kon. En nu? Nu doe ik mijn best om niet meer zo rigide tewerk te gaan. Luc

Leuk was anders. Het deed wel even zeer om te moeten constateren dat ik wel erg gevoelig ben voor sfeer, stress en tegenslagen. Heel apart dat ik mezelf onvoldoende kende. Dat had ik niet verwacht. Maar goed, dat inzicht heeft mij wel verder gebracht. Olga

Wil je méér weten, klik dan op Praktische voorbeelden STARR-model (PDF).

Selecteer die stappen die jij wilt zetten
Stap: 1 Ik wil weten volgens welke egoposities ik handel.
Je bent alert op je eigen egoposities. Je vraagt je af in welke situaties je welke egopositie inneemt. Je houdt in het oog met welke egoposities je op welke egoposities reageert. En welke egoposities bij die anderen dan te constateren zijn. Egoposities zoals het Vrije kind, het Aangepaste kind, de Kritische ouder, de Voedende ouder, de Volwassene.
Stap: 2 Ik wil ter verfijning dieper op mijn egoposities ingaan.
Je haalt je twee personen voor de geest. Eén waar je wel en één waar je niet goed mee op kunt schieten. Je analyseert vervolgens welke egoposities deze twee personen ten opzichte van jou innemen. En je vraagt je af of deze personen ook bij anderen dezelfde egoposities innemen. Indien dat niet zo is, dan traceer je daarvan de reden. Waarom denk je dat dit zo is?
Stap: 3 Ik wil niet-productieve gesprekken een positieve wending geven.
Je kiest heel bewust voor productieve gekruiste transacties. Je kiest heel bewust voor het taalgebruik, stemgeluid, non-verbaal gedrag en de instelling van de productieve egoposities zoals het Vrije kind, de Voedende ouder of de Volwassene. Je laat je niet verleiden tot niet-productieve gekruiste transacties, maar je weet deze te pareren door ze een positieve wending te geven.
Stap: 4 Ik wil zicht krijgen op mijn mens/basistype.
Je kijkt tot welk type jij jezelf zou rekenen. Typen zoals het denktype, het gevoelstype, het buiktype, het visuele type, het auditieve type, het kinesthetische type.
Stap: 5 Ik wil zicht krijgen op het mens/basistype van de ander.
Je luistert in je privéleven/ zakelijke leven eens goed naar het taalgebruik van je gesprekspartners. Je kunt vervolgens de vraag beantwoorden: welke uitspraken zijn voor hen kenmerkend?
Stap: 6 Ik wil ter verfijning dieper op mijn mens/basistype ingaan.
Je oefent met het specifieke taalgebruik van de ander. En kijkt/ voelt/ hoort wat er vervolgens gebeurt.
Stap: 7 Ik wil zicht krijgen op mijn enneagramtype.
Je krijgt zicht op het enneagramtype (de Perfectionist, de Helper, de Winnaar, de Individualist, de Waarnemer, de Loyalist, de Optimist, de Leider of de Bemiddelaar) waarin jij je het meest herkent. Jouw persoonlijkheidstype op basis van levensvisie, kernkwaliteiten, communicatiestijl, gedrag in stresssituaties, gedrag in balanssituaties, zelfbehoudinstinct, sociaal instinct, relationeel instinct, mentale focus, keerzijde, ondeugd, afweermechanisme, ideale werkomgeving en minder ideale werkomgeving.
Stap: 8 Ik wil ter verfijning aan mijn enneagramtype schaven.
Je laat de ontwikkelpunten van jouw enneagramtype op je inwerken.
Stap: 9 Ik wil zicht krijgen op het enneagramtype van de ander.
Je haalt je één persoon, die dicht bij jou staat, voor de geest. Je vraagt je af welk enneagramtype op deze persoon van toepassing is. En wat de meest opvallende kenmerken zijn, kenmerken zoals communicatiestijl, gedrag in stressituaties, gedrag in balanssituaties en/ of het zelfbehoud/ sociaal/ relationeel instinct. Wat zegt jou dit alles?
Stap: 10 Ik wil weten hoe ik energie krijg (extraversie/introversie).
Je gaat na hoe je energie krijgt. Krijg je meer energie door de interactie met andere mensen (extraversie) of haal je meer kracht uit jezelf (introversie)? Ben je meer extrovert of meer introvert ingesteld?
Stap: 11 Ik wil weten hoe ik informatie verkrijg (observerend/intuïtief).
Je gaat na hoe je je informatie verkrijgt. Verkrijg je je informatie meer direct via je zintuigen (observeren) of meer indirect via je intuïtie? Ben je meer observerend van aard of meer intuïtief ingesteld?
Stap: 12 Ik wil weten hoe ik mijn beslissingen neem (denkend/voelend).
Je gaat na hoe je je beslissingen neemt. Neem je je beslissingen meer op logische, onpersoonlijke gronden (denken) of meer op een persoonlijke basis van normen en waarden (voelen)? Ben je meer een denker of meer een voeler?
Stap: 13 Ik wil weten hoe ik mijn leven leid (planmatig/flexibel).
Je gaat na hoe je je leven leidt. Is je leven meer georganiseerd en gestructureerd (planmatig) of eerder flexibel en spontaan? Ben je meer een oordelaar of meer een waarnemer?
Stap: 14 Ik wil de vier aspecten ‘energie, informatie, beslissen, leven’ van mijn leeftype nog eens evalueren om mijn mentale en psychologische voorkeur nog beter vast te kunnen stellen.
Je last een moment van bezinning in. En zet de puntjes nog eens op de i. Je hebt inzicht in je mentale en psychologische voorkeur. Je weet welke aandachtsvelden bij jou dominant aanwezig zijn.
Stap: 15 Ik wil weten hoe het met mijn emotionele stabiliteit is gesteld.
Je gaat na hoe gevoelig je bent voor sfeer, stress en tegenslagen. Je hebt antwoord op de vraag hoe het met je emotionele stabiliteit is gesteld op de facetten angst/vrees, paniekerigheid, boosheid/irritatie, somberheid, onbehagen/verlegenheid/minderwaardigheid, impulsiviteit.
Stap: 16 Ik wil weten hoe een ander over mijn emotionele stabiliteit denkt.
Je vraagt een vertrouweling naar zijn of haar mening. Hoe gevoelig ben je voor sfeer, stress en tegenslagen? En, hoe is het, volgens die ander, met je emotionele stabiliteit gesteld op de facetten angst/vrees, paniekerigheid, boosheid/irritatie, somberheid, onbehagen/verlegenheid/minderwaardigheid, impulsiviteit? Welke verschillen constateer je tussen jouw en zijn mening.
Stap: 17 Ik wil weten hoe het met mijn extraversie is gesteld (naar binnen/buiten gericht).
Je gaat na of je meer naar binnen, meer naar buiten of zowel naar binnen als naar buiten bent gericht. Je hebt antwoord op de vraag hoe het met je extraversie is gesteld op de facetten vriendelijkheid/warmte, behoefte aan gezelschap, leidingnemend/op de voorgrond tredend, energierijk, actiegerichtheid/belustheid op avonturen/ drang naar opwinding, vrolijkheid/uitbundigheid.
Stap: 18 Ik wil weten hoe een ander over mijn extraversie denkt (naar binnen/buiten gericht).
Je vraagt een vertrouweling naar diens mening. Ben je meer naar binnen, meer naar buiten of zowel naar binnen als naar buiten gericht? En, hoe is het, volgens die ander, met je extraversie gesteld op de facetten vriendelijkheid/warmte, behoefte aan gezelschap, leiding nemend/op de voorgrond tredend, energierijk, actiegerichtheid/belustheid op avonturen/drang naar opwinding, vrolijkheid/uitbundigheid? Welke verschillen constateer je tussen jouw en zijn mening?
Stap: 19 Ik wil weten hoe het met mijn ontvankelijkheid is gesteld (behoudend/veranderingsgericht).
Je gaat na wat jouw voorliefde is voor het bekende, het onbekende. Of is het juist een combinatie van? Je hebt antwoord op de vraag hoe het met je ontvankelijkheid is gesteld op de facetten fantasierijk/dromerigheid, gevoeligheid voor het mooie, aandacht voor het innerlijke gevoel, veranderingsgerichtheid/nieuwsgierigheid naar nieuwigheden, interesse in complexe vraagstukken, brede blik voor nieuwe ziens-/ denkwijzen.
Stap: 20 Ik wil weten hoe een ander over mijn ontvankelijkheid denkt (behoudend/veranderingsgericht).
Je vraagt een vertrouweling naar diens mening. Heb je meer een voorliefde voor het bekende, het onbekende? Of is het juist een combinatie van? En, hoe is het, volgens die ander, met je ontvankelijkheid gesteld op de facetten fantasierijk/dromerigheid, gevoeligheid voor het mooie, aandacht voor het innerlijke gevoel, veranderingsgerichtheid/nieuwsgierigheid naar nieuwigheden, geïnteresseerdheid in complexe vraagstukken, brede blik voor nieuwe ziens/denkwijzen. Welke verschillen constateer je tussen jouw en zijn mening?
Stap: 21 Ik wil weten hoe het met mijn onbaatzuchtigheid is gesteld (op jezelf/op anderen gericht).
Je gaat na of je meer op jezelf, meer op anderen of zowel op jezelf als op anderen bent gericht. Je hebt antwoord op de vraag hoe het met je onbaatzuchtigheid is gesteld op de facetten geloof in anderen, rechtdoorzee in relatie tot anderen, betrokkenheid/zorgzaamheid, mildheid/meegaandheid/vergevingsgezindheid, opofferingsgezindheid, begripvol/medegevoeligheid.
Stap: 22 Ik wil weten hoe een ander over mijn onbaatzuchtigheid denkt (op jezelf/op anderen gericht).
Je vraagt een vertrouweling naar diens mening. Ben je meer op jezelf, meer op anderen of zowel op jezelf als op anderen gericht? En, hoe is het, volgens die ander, met je onbaatzuchtigheid gesteld op de facetten geloof in anderen, rechtdoorzee in relatie tot anderen, betrokkenheid/zorgzaamheid, mildheid/meegaandheid/ vergevingsgezindheid, opofferingsgezindheid, begripvol/medegevoeligheid? Welke verschillen constateer je tussen jouw en zijn mening?
Stap: 23 Ik wil weten hoe het met mijn gedrevenheid is gesteld (gemakkelijk/volhardend).
Je gaat na hoe gedreven je bent om je doelen te bereiken. Je hebt antwoord op de vraag hoe het met je gedrevenheid is gesteld op de facetten effectiviteit, planmatigheid/ordelijkheid/gestructureerdheid, principiële instelling, eerzuchtigheid/prestatiedrang, doorzettingskracht/zelfgedisciplineerde instelling, bedachtzaamheid.
Stap: 24 Ik wil weten hoe een ander over mijn gedrevenheid denkt (gemakkelijk/volhardend).
Je vraagt een vertrouweling naar diens mening. Hoe gedreven ben je om je doelen te bereiken? En, hoe is het, volgens die ander, met je gedrevenheid gesteld op de facetten effectiviteit, planmatigheid/ordelijkheid/ gestructureerdheid, principiële instelling, eerzuchtigheid/prestatiedrang, doorzettingskracht/zelfgedisciplineerde instelling, bedachtzaamheid. Welke verschillen constateer je tussen jouw en zijn mening?