Nulmeting

Vul de nulmeting in en ontdek het levensthema waaraan jij concreet wilt werken
1. Weet jij volgens welke egoposities je handelt? Ja Nee
2. Ben jij in staat niet-productieve gesprekken een positieve wending te geven? Ja Nee
3. Heb jij inzicht in de kenmerkende uitspraken/eigenschappen van het mens/basistype? Ja Nee
4. Heb jij inzicht in het enneagram? Ja Nee
5. Weet jij hoe je energie krijgt (extraversie, introversie)? Ja Nee
6. Hoe je informatie verkrijgt (observerend, intuïtief)?
Ja Nee
7. Hoe je je beslissingen neemt (denkend, voelend)? Ja Nee
8. En hoe je je leven leidt (planmatig, flexibel)? Ja Nee
9. Ben je emotioneel stabiel? Ja Nee
10. Ben je extravert of introvert (ben je naar buiten of juist naar binnen gericht)? Ja Nee
11. Hoe ontvankelijk ben je voor veranderingen (ben je behoudend of juist veranderingsgericht)? Ja Nee
12. Weet jij hoe het met je onbaatzuchtigheid is gesteld (ben je op jezelf of op anderen gericht)? Ja Nee
13. Weet jij hoe gedreven je bent (geef je je plannen gemakkelijk op of ben je heel volhardend)? Ja Nee
14. Kun jij een opsomming geven van je top 10 van competenties? Ja Nee
15. En een top 10 van je eigenschappen? Ja Nee
16. En een top 3 van je kernkwaliteiten? Ja Nee
17. Ken jij je valkuilen? Ja Nee
18 Ken je je uitdagingen? Ja Nee
19. En je allergische reacties? Ja Nee
20. Kun jij in tien regels je levensverhaal/je privé-leven beschrijven? Ja Nee
21. Kun jij in tien regels je levensverhaal/je leerjaren beschrijven? Ja Nee
22. Kun jij in tien regels je levensverhaal/je werkende leven beschrijven? Ja Nee
23. Kun jij een opsomming geven van je top 10 van levenswaarden? Ja Nee
24. Kun jij in 10 regels je levensdroom beschrijven? Ja Nee
25. Kun jij in 10 regels je droombaan beschrijven? Ja Nee
26. Ben jij in staat in positieve bewoordingen je droom Smart te formuleren? Ja Nee
27. Heb jij een overzicht van je opties om je droom te realiseren? Ja Nee
28. Ben jij in staat om met je persoonlijke SWOT-analyse je strategische keuze uit te werken, zodanig dat je je droom realiseert? Ja Nee
29. Heb jij een positieve kijk op jezelf? Ja Nee
30. Weet jij je innerlijke criticus op te sporen? Ja Nee
31. Weet jij hoe een ander, uit liefde, zorg, betrokkenheid, over je denkt? Ja Nee
32. Kun jij je minder productieve gedachten rationeel vertalen? Ja Nee
33. Weet jij hoe je met een gezonde levensstijl je geestelijke en lichamelijke fitheid kunt optimaliseren? Ja Nee
34. Wil jij weten hoe je overkomt? Ja Nee
35. Ben jij tevreden over je uitstraling? Ja Nee
36. Durf jij helemaal jezelf, en dus authentiek, te zijn? Ja Nee
37. Durf jij onderscheidend te zijn? Ja Nee
38. Ben je zelf je beste vriend(in)? Ja Nee
39. Leid jij het leven dat je graag wilt leiden? Een leven afgestemd op ‘je willen’/‘je kunnen’/‘je doen’? Ja Nee
40. Zie jij jezelf als charismatisch? Ja Nee
41. Ben je emotioneel intelligent? Ja Nee
42. Heb jij inzicht in ‘de taal van het lichaam’? Ja Nee
43. Ben jij in staat op een productieve wijze in te spelen op de emotie van je gesprekspartner? Ja Nee
44. Kun jij op een gestructureerde wijze een gesprek voeren? Ja Nee
45. Ben jij in staat interpersoonlijk te communiceren? Ja Nee
46. Heb jij oog voor de aspecten van een communicatieboodschap? Ja Nee
47. Kun je met conflicten omgaan? Ja Nee
48. Heb jij inzicht in de diverse conflicthanteringsinstellingen? Ja Nee
49. Heb jij oog voor je eigen gedragsstijl? Ja Nee
50. Weet jij hoe je met je gedragsstijl bewust invloed op de ander kunt uitoefenen? Ja Nee
51. Laat jij de ander met een open en ontspannen houding weten wat jij voelt, vindt of wilt? Ja Nee
52. Ben jij in staat je eigen mening te formuleren? Ja Nee
53. Zeg jij gemakkelijk ‘nee’? Ja Nee
54. Geef jij op een spontane en respectvolle wijze uiting aan je gevoelens/gedachten/wensen? Ja Nee
55. Ga jij assertief om met kritiek? Ja Nee
56. Kun je je tijd goed managen? Ja Nee