Kwaliteiten en dromen

Eindelijk heb ik de sprong dan durven wagen. Maar wel een ingecalculeerde sprong. Na veel vraagoefeningen heb ik samen met Ursela mijn droom geformuleerd en gerealiseerd. Sinds één maand ben ik de trotse eigenaar van mijn eigen adviesbureau. Casper

In eerste instantie had ik mijn twijfels. Zoveel vragen…. Echt leuk vond ik dat niet. Maar ik heb toch doorgezet. Gelukkig maar, want nu heb ik een veel beter inzicht in mijn competenties, eigenschappen en kernkwaliteiten. Iets wat ik tijdens mijn zoektocht naar mijn ideale baan goed kan gebruiken. Gerbout

Als Marketing Manager was ik gepokt en gemazeld doelen te stellen, een SWOT-analyse te maken en strategieën uit te stippelen. Maar nooit heb ik eraan gedacht dit in mijn persoonlijke leven toe te passen. Stom natuurlijk. Al met al weet ik nu wat ik wil. Ik wil weer elke avond met mijn gezin kunnen eten. Dat ik mijn carrière daarmee op het spel zet, dat is dan maar zo. Liever minder geld en iets meer vrije tijd... Dees

Mijn opa huisarts, mijn vader huisarts, dus ik ook huisarts. Dat lag in de lijn der verwachtingen. Tot ik op een reünie oud-klasgenoten sprak. En ik in de gaten kreeg hoe ze allemaal hun eigen levensroute uitgestippeld hebben. Ik nu dus ook: ik ga vanaf september naar de Hogere Hotelschool te Den Haag. Camiel

Moedeloos werd ik ervan. Telkens werd ik na sollicitatiegesprekken afgewezen. Een vriendin gaf mij toen het e-mail adres van Ursela. Samen met haar heb ik al mijn gesprekken nog eens de revue laten passeren. Met resultaat! Want we kwamen er al snel achter dat ik mijn onzekerheden te veel ventileerde, ik mijn kwaliteiten onvoldoende voor het voetlicht wist te brengen. Maar dat is nu wel anders! Janneke

Wil je méér weten, klik dan op Praktische voorbeelden STARR-model (PDF).

Selecteer die stappen die jij wilt zetten
Stap: 1 Ik wil een opsomming geven van mijn top 10 van competenties.
Je maakt een top tien van je meest excellerende competenties. Je vraagt je af hoe je aan de voor jouw wenselijke competenties (nog) meer aandacht kunt schenken.
Stap: 2 Ik wil een opsomming geven van mijn top 10 van eigenschappen.
Je maakt een top tien van je meest excellerende eigenschappen. Je vraagt je af hoe je aan de voor jouw wenselijke eigenschappen (nog) meer aandacht kunt schenken.
Stap: 3 Ik wil een opsomming geven van mijn top 3 van kernkwaliteiten?
Je maakt een top drie van je meest excellerende kernkwaliteiten. Die kwaliteiten die voor jou heel gewoon zijn. Die kwaliteiten die anderen bij jou zo op prijs stellen.
Stap: 4 Ik wil mijn valkuilen leren kennen.
Je beschrijft per kernkwaliteit de daarbij behorende valkuil. Dat wat je jezelf wel eens verwijt. Het verwijt dat je van anderen wel eens te horen krijgt.
Stap: 5 Ik wil mijn uitdagingen leren kennen.
Je beschrijft per kernkwaliteit de daarbij behorende uitdaging. Dat wat je in anderen zo bewondert. Dat punt waarin je je zou kunnen of willen verbeteren.
Stap: 6 Ik wil mijn allergische reacties leren kennen.
Je beschrijft per kernkwaliteit de daarbij behorende allergie. Dat waar je niet trots op bent en waar jij je bij anderen aan stoort.
Stap: 7 Ik wil in tien regels mijn levensverhaal/mijn privé-leven beschrijven.
Je denkt na over je levensverhaal. Je laat je biografie over je privéleven eens goed op je inwerken.
Stap: 8 Ik wil in tien regels mijn levensverhaal/mijn leerjaren beschrijven.
Je denkt na over je levensverhaal. Je laat je biografie over je leerjaren eens goed op je inwerken.
Stap: 9 Ik wil in tien regels mijn levensverhaal/mijn werkende leven beschrijven.
Je denkt na over je levensverhaal. Je laat je biografie over je werkende leven eens goed op je inwerken.
Stap: 10 Ik wil een opsomming geven van mijn top 10 van levenswaarden.
Je maakt een top tien van de voor jou meest belangrijke waarden. Je vraagt je af hoe je deze voor jou belangrijke waarden in je leven kunt integreren. Tenminste, als je van mening bent dat ze nog onvoldoende in je leven vertegenwoordigd zijn.
Stap: 11 Ik wil in 10 regels mijn levensdroom beschrijven.
Je denkt na over je dromen.
Stap: 12 Ik wil in 10 regels mijn droombaan beschrijven.
Je denkt, desgewenst, na over je werk of je baan. Tenminste, als je werk of je baan een rol van betekenis spelen.
Stap: 13 Ik wil ter verfijning dieper op mijn ideale werkomgeving ingaan.
Je laat je ideale werkomgeving, indien gewenst, de revue passeren.
Stap: 14 Ik wil met de eerste maatstaf ‘positiviteit’ (van in totaal zes maatstaven) mijn droom formuleren.
Je formuleert je droom nu concreet met ‘positiviteit’ als maatstaf.
Stap: 15 Ik wil met de tweede maatstaf ‘specifiek’ (van in totaal zes maatstaven) mijn droom formuleren.
Je formuleert je droom nu concreet met ‘specifiek’ als maatstaf.
Stap: 16 Ik wil met de derde maatstaf ‘meetbaar’ (van in totaal zes maatstaven) mijn droom formuleren.
Je formuleert je droom nu concreet met ‘acceptabel’ als maatstaf.
Stap: 17 Ik wil met de vierde maatstaf ‘acceptabel’ (van in totaal zes maatstaven) mijn droom formuleren.
Je formuleert je droom nu concreet met ‘acceptabel’ als maatstaf.
Stap: 18 Ik wil met de vijfde maatstaf ‘realistisch’ (van in totaal zes maatstaven) mijn droom formuleren.
Je formuleert je droom nu concreet met ‘realistisch’ als maatstaf.
Stap: 19 Ik wil met de zesde maatstaf ‘tijdsgebonden’ (van in totaal zes maatstaven) mijn droom formuleren.
Je formuleert je droom nu concreet met ‘tijdsgebonden’ als maatstaf.
Stap: 20 Ik wil al mijn opties aanschouwen om mijn droom te realiseren.
Je aanschouwt je opties, de keuzemogelijkheden die jou ter beschikking staan.
Stap: 21 Ik wil met een concentratie op mijn strenghts mijn strategische keuze uitwerken om mijn droom te realiseren.
Je werkt je strategische keuze uit. Je maakt je persoonlijke SWOT-analyse, waarbij je je concentreert op je strenghts.
Stap: 22 Ik wil met een concentratie op mijn weaknesses mijn strategische keuze uitwerken om mijn droom te realiseren.
Je werkt je strategische keuze uit. Je maakt je persoonlijke SWOT-analyse, waarbij je je concentreert op je weaknesses.
Stap: 23 Ik wil met een concentratie op mijn opportunities mijn strategische keuze uitwerken om mijn droom te realiseren.
Je werkt je strategische keuze uit. Je maakt je persoonlijke SWOT-analyse, waarbij je je concentreert op je opportunities.
Stap: 24 Ik wil met een concentratie op mijn threats mijn strategische keuze uitwerken om mijn droom te realiseren.
Je werkt je strategische keuze uit. Je maakt je persoonlijke SWOT-analyse, waarbij je je concentreert op je threats.